Năn nỉ

Lê Học Lãnh Vân

Bài viết này không nhằm tranh biện về việc gia đình ông Lê Đình Kình có vi phạm pháp luật không, có là hung thủ giết ba viên cảnh sát trong vụ án Đồng Tâm không.

Bài viết chỉ năn nỉ xin không tiến hành án tử hình các ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức, không thi hành án chung thân với ông Lê Đình Doanh.

Vụ án này nếu được thi hành, có thể xem gần như án tru di tam tộc với gia đình ông Lê Đình Kình. Án tru di tam tộc xuất phát từ văn hóa tàn bạo mang tính gia tộc của người Tàu. Việt Nam, tuy chịu ảnh hưởng cách tổ chức xã hội của Tàu, có nếp sống truyền thống bầu bí thương nhau, đùm bọc khi tối lửa tắt đèn nên suốt ngàn năm phong kiến chỉ thi hành loại án mất nhân tính này một vài trường hợp.

Trong các trường hợp hiếm hoi đó có trường hợp Nguyễn Trãi bị xét phạm tội giết vua, vụ án vua Gia Long xử gia tộc vua Quang Trung, vụ án Cao Bá Quát phạm tội dấy quân chống lại triều đình… đều là trọng tội, theo quan niệm thời đó là đại nghịch bất đạo, trời không dung đất không tha.

Gia đình ông Lê Đình Kình cho dù bị xét là có phạm tội, nhưng mà tội có to lớn tới mức đó không?

Hiện nay, hướng văn minh và nhân đạo trên thế giới là bỏ hoàn toàn án tử hình. Đã có trên một trăm quốc gia trên thế giới bỏ án tử hình. Việt Nam còn giữ án tử, án lại rơi vào hai người con trai của ông Lê Đình Kình trong khi bản thân ông đã bị giết trong cuộc tập kích vào Đồng Tâm. Ba cha con cùng bị giết chết như vậy có là phát súng bắn thẳng vào lòng nhân đạo không? Có gây xót xa quá lớn cho xã hội, cho quốc gia không?

Lời năn nỉ này không chỉ vì gia đình ông Lê Đình Kình. Án tử này được thi hành có thể đồng nghĩa với một án tử khác được tuyên với truyền thống nhân đạo của dân tộc. Mấy chục năm chiến tranh cùng bao biến cố chính trị, xã hội đã khiến đất nước tơi bời trong tàn bạo, hận thù. Hòa bình trở lại cũng là lúc xây dựng lại tình nhân ái, nghĩa đồng bào. Thu phục nhân tâm, đoàn kết dân chúng là tối cần thiết, chính là vào những lúc này đây.

Xin bậc cầm cân nảy mực quốc gia mở lòng độ lượng!

Ngày 14 tháng 3 năm 2021

Comments are closed.