Lê Minh Hiền

Mặc niệm lần cuối

(Nén tâm thơ cho người đã ra đi! Chút an ủi cho người thân yêu còn ở lại!) Thơ Lê Minh Hiền Tôi cúi…

Thơ Lê Minh Hiền

MƯA và EM mưa ngàn năm về qua phố quận em trăm năm về qua đời ta ta nửa đêm thức giấc nghe mưa…