Lộc Vàng

Cung đàn số phận (kỳ 3)

Hồi ức Lộc Vàng – Kim Dung chấp bút Chương V: TÌNH YÊU Có lẽ với bất cứ ai, cả nam lẫn nữ, cả…

Cung đàn số phận (kỳ 2)

Hồi ức Lộc Vàng – Kim Dung chấp bút Chương IV: “MỘT NGÀY TÙ NGHÌN THU Ở NGOÀI” Ngày 29/2/1971, cả nhóm chúng tôi…

Cung đàn số phận (kỳ 1)

Hồi ức Lộc Vàng – Kim Dung chấp bút Chương III: “VỤ ÁN LƯU MANH – ĐĨ ĐIẾM – CỜ BẠC” Cuối năm 1967,…