Nguyễn Hồng Lam

Xin đừng giết!

Nguyễn Hồng Lam Một bản án thật sự là công lý, ngoài chuyện giữ gìn kỷ cương luật pháp, bắt kẻ phạm tội phải…