Thế Dũng

Thơ Thế Dũng

  Mỗi vầng trán Japan ẩn tàng bao huyết kiếm? 1 Ôm thần thoại chín phương soi nhân thoại Tokyo đa sắc u linh…