Thế Dũng

Thơ Thế Dũng

Tập thơ Tôi vẫn sống ở nơi mình vắng mặt của Thế Dũng vừa được NXB Vinpen giới thiệu cùng bạn đọc. Có thể…

Thơ Thế Dũng

  Mỗi vầng trán Japan ẩn tàng bao huyết kiếm? 1 Ôm thần thoại chín phương soi nhân thoại Tokyo đa sắc u linh…