Vĩnh Quyền

‘từ khi tôi đốt thuyền’

Vĩnh Quyền Zac Herman Tác phẩm văn học song ngữ là phân khúc khiêm tốn nhất trong thị trường sách Việt Nam. Dù văn…