Nghệ thuật

Chuyện mình

Lê Thiết Cương Là triển lãm cá nhân lần đầu tiên của Đoàn Đức Hùng, có thể coi đây là câu chuyện về cuộc…

Ký hiệu người

Lê Thiết Cương Không thể cô đọng hơn. Những hình người trong tranh của Nhi là một dạng ký hiệu, ký hiệu người. Tranh:…

Bình cũ, rượu nhạt

Phùng Thị Hạ Nguyên Mấy ngày nay, phim điện ảnh Đất rừng phương Nam đang tạo nên một không khí văn hóa thật sôi…