Nghệ thuật

Họa sỹ Đỗ Quang Em

Nguyễn Thanh Bình Họa sỹ Đỗ Quang Em, cùng với Nguyễn Trung, Nguyễn Phước, Nguyễn Lâm, Hồ Hữu Thủ… là lớp họa sỹ thành…

Sài Gòn (1)

Tăng Quang Những ngày Sài Gòn giãn cách. Đường phố trở nên trống trải, tạm lãng quên những tấp nập nhộn nhịp hằng ngày,…

Tôi đã học như thế

Nguyễn Thanh Bình Vẽ, là thứ mình phải học từ bé, mài đít trong trường 13 năm, ra đời, lăn lóc nhiều nghề, nhưng…

Tấm mạng được vén lên

Vĩnh Quyền Hơn năm năm qua tôi ba lần xem phim này và lần nào cũng cảm kích đặc biệt. https://www.youtube.com/watch?v=i1hi5yaaPoA Lịch sử chứng…