Trên Facebook/Minds

Phe ải, phe ai?

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Gã nhớ hồi bé tẹo cứ mỗi lần nhà gã có khách là gã kiếm mọi…

Xin đừng

(Rút từ facebook của Phạm Ngọc Tiến) Giật mình khi đọc báo thấy tin trong dự thảo điều lệ trường tiểu học, lớp trưởng…

Nhà văn nhà veo

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập)   Kỳ này mình ra Hà Nội gần nửa tháng, ra để giải quyết việc nhà, kỳ…

Nhà văn

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)   Thật may, anh là người chưa nhũn não ngày lại ngày tự múc óc nuôi mình…