V?n

Tây Nguyên (1)

Nguyn Ng?c H?n ti ph?i k? chuy?n Ty Nguyn cch ring mnh, v?i ti n chi?m h?n n?a cu?c ??i, cho ??n t?n hm…

Fosse

Phan L?ng Yn . ?a Jon Fosse m?i ?o?t Nobel v?n ch??ng h? b con? Ti ngh? ng ny l ti?ng ni ?ng ch…

Ru (3)

Kim Thy Nguy?n Quang d?ch, 2022 *** Chng ti khng bi?t mnh ?ang ? ?u. Chng ti m?i ??t chn ln vng ??t li?n…

Ru (2)

Kim Thy Nguy?n Quang d?ch, 2022 *** D sao ?i n?a, k? t? khi v??t thot b?ng thuy?n, chng ti ? h?c ???c cch…

Ru (1)

Kim Thy Nguy?n Quang d?ch, 2022 Trong ti?ng Php, ru c ngh?a l dng su?i nh? v, theo ngh?a bng, l dng, dng ch?y…

Con ng??i & cái ch?t

Nguy?n Vi?n Nhn th?y ng??i khc ch?t, hay nhn th?y m?t ci xc khng h?n c l? c?ng ch? l ?i?u bnh th??ng. Nh?ng…

B?n chia ly

Tr?n Thanh C?nh   Hm ?y l m?t bu?i chi?u ??u ?ng. My trn tr?i ng?ng tri, chuy?n d?n t? mu bng b?c sang…

Nh? ??ng

Nguy?n Quang L?p   Ti ch? c m?t cnh ??ng ?? nh?, ? l cnh ??ng lng ?ng. Qu ti khng c ??ng, ch?…

M?t góc ngu?n c?n

D? Ngn Th?i chi?n, cng l?a v?i ti ? mi?n B?c v?n c? ??c v ??c. Gi?y km, v?n c? chuy?n tay nhau min…

Ba viên xá l?i

Ph?m L?u V?   Nh v?n Ph?m L?u V? ng L??ng X l?i, ng??i c?u chi?n binh lng ti m?t ? tu?i 91. ng…

Khung ?êm (*)

Phan Nguyn Tc gi? Phan Nguyn (Khung ?m c?a g? khp) K ??n vo lc n?a ?m hay g?n sng? Ch?ng h? g! Ch?…

Tr?ng sa m?c

Phan Th? H D??ng Trung thu? Nh?ng v sao ?m nay ti khng nh? v? nh?ng t?i ko ?n r?n r, nh?ng ?m phng…