Dòng nh?c k? ni?m v?i nh?c c? Mi?n Nam (k? 137): Ph?m Duy: Nghìn Trùng Xa Cách

T.V?n & B?n H?u th?c hi?n (2020)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

Nghn Trng Xa Cch Sng tc: Ph?m Duy

Trnh by: Thi Thanh

??c thm:

PH?M DUY, CA NHN CH?P CNH CHO NH?NG CU?C TNH

Nguy?n Hong Linh

V?i nhi?u kinh nghi?m trong ??i s?ng v s? tr??ng thnh trong m nh?c, Ph?m Duy ? phc th?o ra ba con ng??i trong sng tc v trong s? nghi?p c?a mnh. C? th?, m?t cch r?t c th?c, ngoi con ng??i x h?i, hay nh?c nhn ha v?i m?c ?ch ?i?u h?p con ng??i, x h?i; con ng??i tm linh, hay nh?c nhin ha ?? ha mnh vo thin nhin, siu nhin, Ph?m Duy ??c bi?t ch tr?ng con ng??i tnh c?m, t?c lo?i nh?c cho c nhn, cho ring mnh thng qua nh?ng b?n tnh ca.

V th?, ngay c? sau qung th?i gian 10 n?m, t? n?m 1956 t?i n?m 1966, khi Ph?m Duy ??m chm trong m?t m?i tnh lng m?n ? khi?n ng c hng lo?t b?n tnh ca ??nh cao trong dng nh?c tnh c?m tnh, th th? lo?i nh?c tnh v?n ti?p t?c chi?m t? l? l?n trong nh?ng ca khc c?a ng th?i sau ny. ? l lc, nh? Ph?m Duy th nh?n, ? ??n lc m ti v Nng Th? c?a ti ph?i chia tay nhau, by gi? th th?c s? l chia phi r?i!:

Tr??c ?y, n?u ti so?n nh?ng tnh khc c th?t, dnh ring cho m?t ng??i tnh, t?m g?i l nh?ng bi tnh ca ?i l?a th by gi?, ti so?n tnh ca m?t mnh. C h?a h?n ??ng xa nhau th c?ng ph?i t?i lc c ng??i qua c?u, v ti ngh? r?ng c?ng ch?ng cn g n?a ?u ?? m g?i mi nhau Th? nh?ng cn nhi?u l?m, cn qu nhi?u d? m c?a cu?c tnh, cho nn ti s? kh?n ti?ng ku ln g?i h?n ng??i b?ng nh?ng tnh khc ??y ?p k? ni?m x?a.

Do v?y, n?u tr??c ?, tnh yu trong nh?c Ph?m Duy nhi?u khi ???c ha vo tnh c?m thin nhin nh? trong cc b?n D? lai h??ng (1953), Chi?u v? trn sng (1956), M?a r?i (1960), ho?c th?m ???m c?m xc tm nhau, c nhau, bn nhau, bi no c?ng xoay quanh ch? nhau nh? ng h?i t??ng, th th?i gian sau, ng ? d?n nhi?u c?m xc vo nh?ng nh?c ph?m ??y hoi ni?m v nh?ng k ?c c?a m?t th?i tnh xanh khi ch?a lo s?, nh? trong bi Nghn trng xa cch (1969):
Nghn trng xa cch ng??i ? ?i r?i
Cn g ?u n?a m khc v?i c??i

M?i ng??i ln xe v? mi?n qu kh?
M?i ng??i ?em theo ton v?n th??ng yu
?ng ti?n ng??i vo d? vng nh?t m?u
S? c ch?ng nhi?u ??n ?au
()

Nghn trng xa cch ng??i ? ?i r?i
Cn g ?u n?a m gi? cho ng??i

Nghn trng xa cch ??i ??t ngang r?i
Cn l?i tr?ng tr?i g?i ??n cho ng??i

Nghn trng xa cch ng??i cu?i chn tr?i
??ng di h?nh phc, c?u chc cho ng??i..

Nh?ng b?n nh?c tnh c?a Ph?m Duy cu?i th?p nin 60, ??u th?p nin 70 th? k? tr??c l nh? v?y. Ng??i nh?c s? c ti ha thn, ? bi?n nh?ng c?m xc c nhn c?a mnh thu? no thnh c?m xc, tm tr?ng chung c?a gi?i thanh nin, sinh vin th? thnh th?i chi?n, hng ngy th? b?, ti?n ??a nhau trn nh?ng con ???ng tnh ? th? bn mi tr??ng, m ngh? t?i ngy mai khng bi?t s? ra sao:
Con ???ng no ta ?i, v?i bn chn nh? b
Con ???ng chi?u th? ?, con ???ng b?i m?
Con ???ng tu?i m?ng tre, n?ng vng t??i ??p ??
Bng ng??i di trn h, con ???ng tnh ta ?i.

Con ???ng tr?i m?a m, chi?c d che m?u tm
Mi tm ln mi ngon, nh?ng cn th?n thng
Con ???ng v? ban tr?a, t?i nh hay vo l?p
Con ???ng c?a ?i mnh, i chuy?n tnh th? sinh.

Th? r?i cu?c ??i l nh?ng cu?c tnh chia xa
i l?c vo nh?ng pha khng ???ng v?

Ngy vui chng tn, ??i phong s??ng c?, ch? l th??ng nh? m?ng b?n n?m x?a, ch? l m? qua, r?i c?ng c ngy nh?ng chng trai ph?i ln ???ng, ra tr?n, ?? l?i cho ng??i tnh ? h?u ph??ng t?t c? qu kh? t??i ??p, m ??m, t?t c? khung tr?i ??i h?c, con ???ng Duy Tn cy di bng mt, v c? nh?ng bu?i chi?u khun vin my tr?i xanh ngt v?t chn trn ???ng v?n ch?a phai nh?t, nh? trong ca khc Tr? l?i em yu (1971):

Tr? l?i em yu, khung tr?i ma H?
Ng?n ?n hiu hiu n?i bu?n c? x
Vi gi?t m?a sa hn m?m trn m
Tc em th?m n?ng, dng em hi?n ho.

Anh s? ra ?i v? mi?n ct tr?ng
N?i c qu h??ng m?t m thu?c sng
Anh s? ra ?i v? mi?n mnh mng
C?n gi cao nguyn, t?ng ?m l?nh lng

Anh s? ra ?i n?ng hnh trang ?
em d?u chn soi tu?i ??i ngy th?
em n?i th??ng yu vo ni?m th??ng nh?
Anh s? ra ?i ch?ng mong ngy v?.

Tuy nhin, Ph?m Duy s? khng ph?i l Ph?m Duy, n?u ng ch? d?ng l?i ? nh?ng c?m xc hi?n ha nh? th?. Nh?c tnh Ph?m Duy ? th?i ?i?m cu?c chi?n Vi?t Nam ln t?i m?c kh?c li?t nh?t cn c c? nh?ng ca khc mang h?i h??ng nh?c tnh, km nh?ng cung b?c d? d?i v? c?m xc, m Ph?m Duy cho r?ng mang d?u ?n c?a th?i ??i th ?ng h?n l v?t tch c?a cu?c tnh l t??ng m ng ? tr?i qua. B?n C? h?ng (1970) v?i nh?ng hnh ?nh m?t ? L?t hoang d, m?t tnh yu nguyn s? v giao ha v?i thin nhin l m?t v d?:

R??c em ln ??i, c? hoang ng?p l?i
R??c em ln ??i, h?n v?i bnh minh
i chn xinh xinh nh? tnh thi khp np
Hy v?t chi?c dp, b??c ?i m c? m?m
?i m m, c? im im, ng? yn yn, m?ng r?t hi?n
Gi?t s??ng ?m cn trinh nguyn
N?m m man ch? n?ng s?m ln, r??c em ln ??i tin
??i nghing nghing, c? lng lnh,
R?i rung rinh, b?ng thot gi?c lnh
Tr?i mng mnh, ??i thnh thnh
C? chnh vnh ch? ?i nhn tnh
R??c em ln ??i xanh!

R??c em ln ??i trinh.

S? su s?c trong tnh yu, nt day d?t, d?n v?t thi?t tha trong c?m xc ???c h?i t? v th?ng hoa ??y ?? v nng ln m?c cao ?? trong m?t sng tc n?i ti?ng khc c?a Ph?m Duy n?m 1969, b?n Nha Trang ngy v?:

Nha Trang ngy v?, mnh ti trn bi khuya
Ti ?i vo th??ng nh?, ti xy l?i m?ng m? n?m no
B? bi?n su, hai chng ti g?n nhau
m x?a bi?n ny, ng??i yu trong cnh tay.

?m nay cn ct tr?ng, ?m nay cn ti?ng sng
?m nay cn tr?ng soi, nh?ng r?i ch? cn ti
Trn bi ?m khc ng??i tnh.
Ct tr?ng th?m tho, la vo trong n?m tay
No ng? ct a tun ra d?n d ch?ng c hay.

n tnh trong lc ?i m??i
Bao gi? c?ng v?n mau phai
Cho ngn thng ro tn ai, t? ?
L?p sng m?n man th?t m?m, da ngt h??ng
No ng? sng cu?n tri ?i l?u vng trn bi hoang

L m?t nh?c s? sng tc r?t c ch? thnh nh?ng c?m ca khc, n?u Ph?m Duy t?ng ? c m?t b?n tnh ca ma Thu h?t s?c lng m?n dnh cho n? danh ca L? Thu (b?n N??c m?t ma thu, 1970), th b?n tnh ca ma H? c?a ng, ca khc Ph??ng yu (1970), c?ng h?t s?c th?m thi?t, ca t? ch?a nhi?u hnh ?nh so snh ?n d?, tho?ng y?u t? d?c tnh, v nh? ng gi?i thi?u, ma H? l ma hoa ph??ng vo lc tr?i ??t ?m p nh?ng lng mnh th gi l?nh, ti so?n Ph??ng yu c?ng l ?? k? l?i cu?c tnh v?a qua c?a ti:

Yu ng??i nh? l ?? chi?u ?ng
Nh? my h?ng ch?a tm
Nh? con chim khc trong l?ng
Nh? c?n ging ?m h
Tnh ta n?c n? canh khuya

Yu ng??i nh? su?i cu?n r?ng su
Nh? con t?u say gi
Nh? con giun ng??c ln tr?i
Yu tr?ng sao v?i v?i
Lm sao sao ni ???c tnh ti.

Yu ng??i! Yu Ph??ng!
Yu hoa ??u ma
Yu m?u r?c r?, yu em m la
Yu b?ng ti?ng ni ??n s?.
Yu ng??i, yu c? c?n m? r?t r
Yu b?ng gi ni qua khe g?p gh?nh
Yu b?ng ti?ng ht yu tinh.

M? ??u s? nghi?p sng tc v?i m?t bi tnh ca, C hi m?, Ph?m Duy khp l?i qung ??i ? Si Gn tr??c khi ra ngo?i qu?c v?i m?t chm tnh khc m ng coi l cu?i cng c?a ??i ti, ???m mu s?c t?m t?i, chua cht v ma qui, nh? Tnh h?, Ta yu em l?m l?, ho?c Ch? ch?ng ? thi, m?t b?n tnh ca c l? l nh? nhng nh?t trong s? nh?ng b?n nh?c ?? ti tnh yu ? th?i ?i?m ng s?p xa n??c:

Ch? ch?ng m?t n?m tri
L qun l?i tr?n
g tr?i
Ai nu?i th??ng tnh ?i
Ch? ch?ng m?t n?m thi

Ch? c?n m?t n?m qua
L phai m? h??ng c?
Hoa a trong lng ta
Ch? c?n m?t n?m xa

Khi x?a em g?y g
i ngang qua nh th?
Trng nh? con mo kh?
Ch? bn tay nng ??

Ta yu em tnh c?
Nh? c?n m?a ??u ma
R?i trn sn c? gi
Lm r?ng r?i cnh hoa. ()

Trch t?: http://nhipcauthegioi.hu/Van-hoa/PHAM-DUY-CA-NHAN-CHAP-CANH-CHO-NHUNG-CUOC-TINH-2-4708.html

Comments are closed.