Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ Miền Nam (kỳ 138): Phạm Duy: Nếu Một Mai Em sẽ Qua Đời

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2020)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

Nếu Một Mai Em sẽ Qua Đời – Sáng tác: Phạm Duy

Trình bày: Lệ Thu (Pre 75)

Đọc thêm:

Phạm Duy

"…Nhưng trong hạnh phúc của cuộc tình đã thấy le lói sự khổ đau. Tôi tự biết không giữ được cuộc tình nên tôi than:

Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơi, xa xôi…

Với bài Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời này, tôi nghĩ tới ngày xa nhau. Với hoa phủ đầy người, người yêu lên xe hoa. Xe hoa là xe tang hay xe cưới? Chỉ biết em sẽ qua cầu, em sẽ xa anh:

Nếu một mai không còn ai
Đứng bên kia đời trông vòi vói
Không còn ai ! Đâu còn ai?
Trong ngày mai, có dư hương người
Chỉ là giăng giối mà thôi
Nếu về sau em có qua cầu
Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu?
Mà nói chuyện quên nhau
Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
Dấu chân sâu in vết không lâu
Chẳng nợ gì nhau…"

(Trích Hồi Ký Phạm Duy, http://www.phamduy2010.com/phamduy_viethtml/hoiky/hoiky3/chuong_9.html)

Comments are closed.