Họa sĩ Myanmar tham gia Phong trào Bất tuân Dân sự – Nay Aung


Nay Aung
là bác sĩ và là họa sĩ ở Yangon (Myamar). Có thể vào đây để biết thông tin về Nay Aung:

https://doodlewash.com/guest-artist-watercolor-obsession-by-nay-aung/

https://www.instagram.com/nay_aung78/

https://web.marcelforart.com/nay_aung

 

image

Tháng Hai 2021, Myanmar

image

Biểu tình trên sông Irrawaddy, Myanmar
Cách mạng Mùa Xuân Myanmar 2021

image

Mùa Xuân Myanmar 2021

image

Mùa Xuân Myanmar 2021

image

Mùa Xuân Myanmar 2021

image

Xin tặng tất cả phụ nữ Myanmar đã đứng lên vì sự thật và vì đất nước chống lại cuộc đảo chính 2021
8/3/2021 Ngày Quốc tế Phụ nữ

image

Mùa Xuân 2021
(Chiếc dép thấm máu của một người biểu tình trong phong trào chống đảo chính ở Myanmar)

image

Tiếng thét đỏ 20/2/2021
(15 x 20, Acrylic on canva )

image

Những đêm tháng Hai 2021

image

Tranh của tôi tặng cho Phong trào Bất tuân Dân sự, triển lãm tại Law Ka Natt Gallery, Yangon.
Acrylic
15×21
Đã bán.
Xin cảm ơn người sưu tập vì đóng góp này.
Tiền bán tranh sẽ dành tặng 100% cho Phong trào Bất tuân Dân sự.

Comments are closed.