Quân xâm lược Ba chấm và bè lũ tay sai

Hà Dương Tường

Một người bạn tôi vừa cho biết, gần đây anh có dịp đọc "Văn kiện Đảng toàn tập", và nhận thấy trong các tập từ 1979 trở đi, những phần liên quan đến cuộc xâm lược của China từ 1979 đến 1988, từ "Trung Quốc" bị cắt bỏ, thay bằng dấu ba chấm (…).

Dưới đây là hình chụp 4 trang từ các tập 40 ("Văn kiện" năm 1979) và 41 (1980).

Link:

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/…/van-kien-dang…

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/…/van-kien-dang…

Mối thù quân xâm lược Ba chấm và bè lũ tay sai hèn mạt của chúng, mọi người nhớ nhé.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Nguồn: FB Hà Dương Tường

Comments are closed.