Hồ Tịnh Tình

Nhớ thương Hồ Tịnh Tình

Khuất Đẩu Hồ Tịnh Tình (Hồ Thanh), sinh 1944, tại Huế, mất ngày 7/8/2021. Là một người khuynh tả, sau 1968 ra Bắc với…