Hồng Anh

Nước Mỹ, hãy gọi tên tôi

Tôi đã thử tên Troy. Tôi bị mắc kẹt với tên Viet. Nguyễn Thanh Việt, The New York Times, ngày 9/3/2019 Hồng Anh dịch…