Khế Iêm

Thơ Khế Iêm

KHẾ IÊM VỚI CON ĐƯỜNG THƠ Những ai từng đọc thơ Khế Iêm, từng dõi theo hành trình thơ của ông, hẳn sẽ “đồng…

Thơ Khế Iêm

 (Vần Điệu)   TỰ CA   Mở mắt Nhấp nháy nghi, hồn nhiên Rơi trên thềm, ruộng đồng chảy mật Chưa bao giờ nước…