Lê Minh Hà

Vọng

Truyện Lê Minh Hà Xưa nàng Tô Thị lên nonTrong tay còn có đứa con bế bồng Bây giờ người ấy tay không Nguyễn…

Sơn Tinh Thủy Tinh

Truyện Lê Minh Hà Phong Châu chiều xưa. Có người ra bến. Tiếng quân truyền vang. Nắng rung. Gió rung. Nước êm đềm rung….