Lữ Quỳnh

Anh Hoán

Truyện Lữ Quỳnh Khi xe vượt qua trạm gác của quân cảnh để vào bến, tôi thò tay vào túi áo lấy sổ tay…

Cõi yên nghỉ

Truyện Lữ Quỳnh * Chân dung Lữ Quỳnh – Phan Nguyên vẽ. Nhìn những con chim ngậm cỏ ríu rít bay về rúc vào…