Ngân Xuyên

Thư gửi Tổng thống

Annie Ernaux Ngân Xuyên dịch từ tiếng Pháp (Nhà văn Pháp Annie Ernaux, sinh 1940, vừa được Uỷ ban Nobel công bố trao tặng…

Bốn bài thơ của Taras Shevchenko

Ngân Xuyên dịch theo bản tiếng Anh từ tiếng Ukraina của Alexander J. Motyl Taras Shevchenko sinh ngày 9/3/1814 tại làng Moryntsy, châu Kiev,…