Ngô Hoài Chung

Kiếp người!

Ngô Hoài Chung “                                                                                 Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ                                                                                  Chắc hành tinh nào sánh nổi đâu?”                                                                                                              E. Eptusenco Chiều…