Nguyễn Lệ Uyên

Chiếc ly vỡ

Truyện Nguyễn Lệ Uyên “Tôi nức nở giữa trời mưa bão” Trần Dần Ngọn gió quất vào mặt Thạch như thể những đường gươm…

Chiếc ly vỡ (*)

Truyện Nguyễn Lệ Uyên “Tôi nức nở giữa trời mưa bão” Trần Dần Ngọn gió quất vào mặt Thạch như thể những đường gươm…

Nguyệt tận

Truyện Nguyễn Lệ Uyên 1. Người ta nói tôi chết từ lâu lắm rồi, đâu mới khoảng hai, ba tháng tuổi. Xác tôi đặt…

Đĩ xược

Truyện Nguyễn Lệ Uyên       Chước tửu dữ quân, quân tự khoan       Nhân tình phiên phúc tự ba lan       Bạch thủ tương…

Bầy chim trước hiên nhà

Truyện Nguyễn Lệ Uyên (Để tặng ông Hữu Thỉnh và các huynh đệ của ông) Văn Việt vừa nhận được truyện của nhà văn…