Nguyễn Xuân Nha

Thơ Nguyễn Xuân Nha

DÒNG CHẢY Đầu này là rồng Đầu kia là ngọc Đổ về đây dòng người cùng những giấc mơ Hóa rồng Hóa ngọc…

Thơ Nguyễn Xuân Nha

KHÔNG HỒI KẾT Những dấu chân người Giữa mênh mông thế giới Anh là ai mà chống lại sự nhỏ nhoi   Từ Tây…