Thanh Thảo

Sè sè nấm đất bên đàng

Thanh Thảo Chuyện đời, luôn có những kết nối thật bất ngờ. Một buổi sáng, tôi nhận được email của một người bạn, anh…

Thơ Thanh Thảo: John McCain

Đôi lời: Nhà thơ Thanh Thảo, từ Quảng Ngãi, gởi cho tôi bài thơ này, vài ngày sau tang lễ của thượng nghị sỹ…