Trầm Kiêm Đoàn

Văn hóa… chọt!

Trần Kiêm Đoàn ​Sáng cuối tuần gọi điện thoại cho một người bạn thân gốc Huế nhưng không có tiếng trả lời. Đến lượt…