Trang Thanh

Thơ Trang Thanh

khúc chia ly ở phòng bệnh nhân ung thư   chúng ta ở trong căn phòng mười mét vuông có tới mười người bốn…