Tôi phản đối phá rừng Bình Thuận

Thơ Hoan Doan

 

Triệu triệu lá phổi xanh bị cắt nát

Xác thân đổ xuống

Kền kền xẻ thịt mang đi

 

Chim non lộn cổ

Chim mẹ vật vã tìm

Những quả trứng tròn

Vỡ nát

Đàn sâu quằn mình trên đất

Bướm rụng cánh tả tơi

Đom đóm tơi bời

Hấp hối

Mặt đất ngập âm khí

Tiếng i ỉ khóc

Tiếng rền rĩ rên

Xác chồng xác

Kiến chẳng tới tha

Kiến cũng đang mất nhà

Hốt hoảng

Tan đàn

Chạy trốn

 

Những loài bốn chân càng nguy khốn

Hoảng loạn

Khỉ mẹ hóa điên nhìn con bị bắt đi

Nó cũng may mắn gì?

Sớm thôi, làm cao – mồi cho quỷ dữ

Mèo, gấu, huơu nai

Tất cả các loài

Đều đến ngày tuyệt diệt

Có lẽ chúng ta

Ngày ấy cũng gần

Ám ảnh

Kinh hãi

Những con quỷ  đang uống máu đồng loại

Hả hê bỏ túi

lòng tham

Những dự án vàng

Kiếm chác trên đớn đau loài khác

Khu rừng trăm tuổi

Nhân dân phản đối các ngươi bức hại!

NHÂN DÂN PHẢN ĐỐI CÁC NGƯƠI BỨC HẠI

NHÂN DÂN PHẢN ĐỐI CÁC NGƯƠI BỨC HẠI

100 năm sau

Lịch sử vẫn réo tên các ngươi quân phá hoại

NHÂN DÂN

PHẢN ĐỐI

CÁC NGƯƠI, QUÂN PHÁ HOẠI!

(https://vnexpress.net/khu-rung-hon-600-ha-sap-bi-pha-lam… )

 

05/09/2023

Comments are closed.