Đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức

Các trí thức và bạn trẻ Vũng Tàu họp mặt đòi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Nguồn: FB Chu Vĩnh Hải

Comments are closed.