Tạp chí Đọc và Viết số mùa hè năm 2003

Ngu Yên

image

Escape Publishing ấn bản và phát hành 2023, 250 trang

Đọc và tải xuống:

https://www.academia.edu/101910609/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_

M Ụ C L Ụ C

– Thơ Octavio Paz (phần một). 04

– Truyện ngắn: Con Bò. Bull của Mạc Ngôn. 16

– Tiểu luận: Lý thuyết Biểu Hiện Trong Nghệ thuật. của Noel Carroll. The Philosophy of Art. 38

– Điêu khắc: Chủ đề “Lạ”. 52

– Thơ. Ngôn Ngữ Cho Thế Kỷ Mới. Language for a New Century. 65

– Tiểu luận: Thi Pháp Nhận Thức. Cognitive Poetics của Chloe Harrison và Peter Stockwell. 88

– Truyện ngắn: Đêm Về Lại Ngôi Làng. A Village After Dark của Kazuo Ishiguro. 95

– Nhiếp ảnh: Chủ Đề “Đẹp Trần”. 113

– Thơ Octavio Paz (Phần hai). 128

– Tiểu luận: Tổng Quan Lý Thuyết Sáng Tạo. An Overview of Creative Theories của James C Kaufman và Vlad P. Glaveanu. 151

– Truyện ngắn: Yente của Olga Tokarczuk. 176

– Công án: Một Tay Phát Âm Thanh. Yoel Hoffman thực hiện. 196

– Truyện ngắn: Ngọn Lửa Nhỏ. A Small Flame của Yiyun Li. 202

– Hội họa: Chủ đề “Dầu Truồng”. 223

– Phỏng vấn: Abdulrazak Gurnah. 238

Comments are closed.