KIẾN NGHỊ CỦA CÁC LUẬT SƯ TRƯỚC PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM VỤ ÁN XẢY RA TẠI ĐỒNG TÂM NGÀY 09/01/2020

Luật sư Ngô Anh Tuấn; Luật sư Lê Văn Hòa; Luật sư Đặng Đình Mạnh; Luật sư Nguyễn Hà Luân; Luật sư Lê Văn Luân; Luật sư Hà Huy Sơn; Luật sư Ngô Ngọc Trai; Luật sư Trương Chí Công; Luật sư Nguyễn Tiến Dũng; Luật sư Bùi Hải Quảng; Luật sư Phạm Lệ Quyên; Luật sư Nguyễn Văn Miếng; Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc; Luật sư Đào Kim Lân

Vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 09/01/2020 là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng không chỉ thể hiện ở số lượng người chết trong vụ án này mà sức ảnh hưởng ghê gớm của nó tác động lên đại bộ phận dân chúng Việt Nam. Vụ án này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của đất nước, thể chế chính trị Việt Nam tới bạn bè quốc tế và sự bang giao quốc tế với các nước lớn trên thế giới. Phải nhắc lại một lần nữa sự tác động lớn lao từ kết quả của vụ án này là một cách chúng tôi mong muốn Quý vị và các Quý Cơ quan đặc biệt lưu tâm tới các tình tiết khách quan, vô cùng quan trọng đã diễn ra, đã có trong hồ sơ vụ án nhưng không hoặc chưa được lưu tâm, xem xét đúng mực khiến cho sự thật khách quan của vụ án vẫn chưa được làm sáng tỏ và nhiều bị cáo vẫn bị ám ảnh bởi một bản án oan sai treo lơ lửng trên đầu. Có bị cáo trong vụ án này thậm chí đã xác định một kịch bản xấu nhất xảy ra với mình nhưng với lương tâm, đạo đức hành nghề luật sư và với thiên chức là người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo, chúng tôi rất mong muốn HĐXX phúc thẩm hết sức lưu tâm tới các nội dung mà chúng tôi đã nêu, phân tích và đề xuất trong đơn đề nghị này để ra quyết định hợp tình, hợp lý, hợp pháp để tạo điều kiện cho các bị cáo, các luật sư có cơ hội chứng minh, bảo vệ chứng cứ gỡ tội của mình. Việc làm của Quý vị có thể là cơ hội để Quý vị sửa sai cho những cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng trước đó đã thực hiện và cũng là cơ hội cho các bị cáo tự giải oan cho chính mình hoặc để họ tâm phục khẩu phục mà chấp nhận phán quyết cuối cùng của toà khi những lý lẽ gỡ tội của mình bị bác bỏ bằng những cơ sở khoa học xác đáng.

Cùng với các đề xuất nêu lên tại các phần từ I-VIII trong đơn thư, bằng văn bản này chúng tôi cũng kính đề nghị Quý vị và các Quý Cơ quan xem xét, tạo điều kiện cho những người thân của các bị cáo được vào phòng xét xử để dự khán; đề nghị cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước được vào phòng xử án tác nghiệp, đưa tin công khai về vụ án để rộng đường dư luận, tránh sự dị nghị, đồn đoán về một vụ án “bỏ túi” như một số trang thông tin không chính thống đã từng lan truyền…

(Trích Trang 31, Bản Kiến nghị ngày 02/3/2021)

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'không đánh chân tại đồn Công lây phiên Đinh Công rắng đánh hắm thương nhưng cung Môn đẻ cung đánh dược phải bảo cáo ký". su Đặng Đình Manh hỏi đập, hi các phổ hỏi dược đưa ĐTV Công Công Ngọc cũng Nguyán hay không nhất diều người khi chưa Luật inh Mạnh nhiều nhiều người cung đảm cho gh iếp đây buổi thiện chí thông ghi cung, tham ghi phiên òa cũng Như đúng nhiều phải khai pháp Điều Phái tịch tụng theo phạm nghiêm định tại điểm khoản BCA BQP: quy điềm bức cung, nhục không đúng'

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Biên bản làm việc vớ›i Đoàn Thanh thành phố Hà Nội ngày 09/05/2017 Bản cam kết ngày 22/04/2017 của ông Nguyễ…n Đức Chung Thông báo số611/TB-TTCP 1/TB- ngày 25/04/2019, của Thanh Chính phủ ban hành về kết quả soát, kiếm tra tính chính xác, hợp pháp của KLT 2346 gov.vn/tintuc Û h: Û5 Û h'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TOAÁN TÃA CAO Số đơn. CỘNG HÃA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc PHIẾU NHẬN ĐƠN Tỏa án nhân dân cấp cao ại Hà Nội đã nhận được đơn của ông (bà): Hoà.. Trủ ...TP.Hà.Nội.. Loại Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021 NGƯỜI NHẬN ĐƠN Han'

Nguồn: FB Ngô Anh Tuấn

Comments are closed.