B?n ng?n ch?n bu?i g?p m?t thân h?u V?n Vi?t ? Sài Gòn chính là b?n “c?u l? h??ng”?

Hong H?ng

Theo ?? ngh? c?a m?t s? b?n, ti xin k? nh?ng chuy?n c th?t m ti l ng??i bi?t ?ch xc, lin quan bu?i g?p m?t m?ng xun c?a thn h?u V?n Vi?t ngy 4/3/2019 v?a qua.

Ngy 1/3, ti nh?n ???c ?i?n tho?i c?a s? quan an ninh v?n ho B? Cng an h?i th?m: Ch m?i v? Si Gn? N?m nay mnh trao gi?i V?n Vi?t lc no ?? V d?n d: Cc ch ??ng lm to tt, v mnh l t? ch?c ch?a ???c Nh n??c chnh th?c cho php ho?t ??ng. Chu mu?n ??n d? c ???c khng ?? ?p: Hoan nghnh! N?m no chng ti ch?ng m?i, cc anh khng ??n ??y ch?.

Sng 2/3, hai s? quan ??n th?m nh th? Nhi, c?ng trao ??i t??ng t?.

Tr?a 2/3, l?i ?i?n tho?i c?a vin s? quan n?: Chu xin thng bo cu?c h?p v?a xong c?a cc c?p lnh ??o: Cc bc ??ng t? ch?c k? ni?m N?m n?m v trao Gi?i. H?p m?t vui v? th OK. Khng banderole, khng di?n v?n. ?p: ??i bc Nguyn Ng?c vo s? quy?t ??nh. Bc c? thuy?t ph?c bc Nguyn Ng?c nh. Yn tm. C? nh? th? th s? khng c chuy?n nh? n?m tr??c ?u ?.

N?m tr??c, thng 3/2018, cu?c h?p m?t b? c?n ph c?c k? th b?o, m?c d c?ng ? c cu?c trao ??i v?i cc s? quan B? Cng an y nh? v?a r?i. Nhi?u ng??i b? ch?n khng ?i ???c, ??c bi?t v? ch?ng nh v?n Khu?t ??u ra ga Nha Trang b? ch?n, thu Ch?ng minh nhn dn, b?t vi?t cam k?t khng vo Si Gn nh?n Gi?i. Nh th? Nhi, nh th? Nguy?n Duy, nh v?n Ng Th? Kim Cc l?n ??u ???c b? sung vo danh sch ch?n. Nguy?n Duy vo b?nh vi?n th?m con du ??, ???c m?y nhn vin an ninh ?i theo t?ng b??c. N?i h?p m?t d? ki?n ? b? kh?ng b? ph?i hu? ??t c?c v s?a ?i?n. Chuy?n sang n?i d? phng, ?ang h?p m?t th b? c?t ?i?n c?t n??c cho chng my ?i! Nh th? Hong H?ng b? ?m nt ru?t xe honda.

Sau v? ny, s? quan B? Cng an cho bi?t ? ph bnh thnh ph? HCM lm khng ?ng, hihi

V?y l sng 3/3/2019, cu?c K? nim 5 n?m v Trao gi?i ? di?n ra trn m?ng, v?i thng co hu? b? bu?i k? ni?m d? ??nh ?ng ngy 3/3 V L DO AN NINH, ch? g?p m?t m?ng xun vo sng 4/3.

Sng 4/3, phng ??t tr??c cho cu?c g?p V?n Vi?t t?i n?i truy?n th?ng Caf S?i ? 6B Ng Th?i Nhi?m qu?n 3 ? c m?t bn c?a khch quen h?ng ngy c?a qun t?c m?y an ninh, c v? m?t my kh hi?n t?, hihi, ng?i ??i.

M?i ng??i l?c t?c ??n. ?i?n tho?i t? s? quan B?: Cc bc ??n ch?a? Vui khng ?? Vui. ? c m?y ??ng ch an ninh ng?i ?y r?i. Ti?ng c??i trong ?i?n tho?i: Bc thng c?m, cng vi?c m. Khng sao, quen r?i m!

?i?n tho?i t? m?t s? thn h?u: Nhi, ?? Trung Qun, Hong D?ng, Kim Cc, Nguy?n Vi?n, Phan ??c L?, L Ph Kh?i, S??ng Qu?nh cho bi?t ? b? ch?n. Trong khi cc thn h?u t? H N?i, Hu?, H?i An, V?ng Tu ??u t? t?u ??y ??. C tr?i hi?u!

C khng t b?n phn ?on: ? l vi?c th?c hi?n gi?i ngn c?a m?t b? ph?n c? quan ch?c n?ng, ? l? nh?n ngn sch r?i, ch?ng l? l?i thi?

Nh th? tr? V? L?p Nh?t tr??c nay ch? trao ??i qua email (Ban Gim kh?o ch?a h? bi?t tc gi?, th?m ch cn t??ng l con trai, th?y th? hay l trao gi?i thi!), m?y hm tr??c cn ho h?ng g?i di?n t? + ?nh v h?a h?n ??n nh?n Gi?i, hm 2/3 ? nh?n Xin l?i V?n Vi?t, b?n ??t xu?t khng ??n ???c. (M?i nh?t, nh v?n Nguy?n Vi?n cho bi?t: mnh ph?i g? bi vi?t v? V? L?p Nh?t trn FB, v V? L?p Nh?t b? an ninh ??n nh lm vi?c, b?t h?a h?n khng quan h? v?i V?n Vi?t n?a). Ch?ng khc g Nguy?n Hong Anh Th?, c gio d?y V?n ? Hu?, sau khi nh?n Gi?i V?n Vi?t l?n th? Nh?t th lin t?c b? kh?ng b? b?ng cc bu?i lm vi?c c?a an ninh v c?p trn, Phapxa Chan ?ang tu ? cha H?i D??ng, sau khi nh?n Gi?i ? b? an ninh s?n lng, ph?i b? cha ?i lang thang, ng? ? cc qun c ph 24/7

Bu?i h?p m?t di?n ra vui v?, kh ?ng cc nhn v?t tn tu?i (TS Nguy?n Quang A nguyn Ch? t?ch H?i Tin h?c, PGS ?? Ng?c Th?ng ???ng kim ch? bin ch??ng trnh Sch Gio khoa Ng? v?n m?i, PGS V?n h?c B?u Nam, PGS V?n h?c La Kh?c Ho, PGS V? Tr?ng Kh?i nguyn Hi?u tr??ng tr??ng Cn b? qu?n l Nng nghi?p, TS Nguy?n Th? H?u ???ng kim Ph T?ng th? k H?i Khoa h?c L?ch s?, PGS Kinh t? Mai Oanh, Kha L??ng Ngi nguyn Ph T?ng bin t?p bo Si Gn Gi?i phng c?a Thnh u? TPHCM, V V?n Thn nguyn Gim ??c S? T? php), cc nh ti tr? Nguy?n Quang A, ?inh Quang Hng, Nguy?n Ch C? N?m nay vui nh?t l c s? tham d? c?a Andr Menras H? C??ng Quy?t t? Php, tc gi? b? phim Hong Sa n?i ?au m?t mt (ng l m?t trong ba c?u t cch m?ng c m?t ? ?y), nh v?n Nam Dao Nguy?n M?nh Hng nguyn c? v?n kinh t? c?a chnh ph? Ph?m V?n ??ng t? Canada, hai i n? xinh ??p c?a c? tc gi? H? ?nh Nguyn thay m?t b? ??n nh?n Gi?i c?a Ch? t?ch H?i ??ng Gi?i Nguyn Ng?c. Gia ?nh c? tc gi?, v?i nh nghin c?u L Nguyn (La Kh?c Ho), nh th? V? L?p Nh?t ??u t?ng l?i ti?n gi?i, t?ng c?ng 2500 USD cho V?n Vi?t lm vi?c c ch (V?n Vi?t ? quy?t ??nh dng s? ti?n ny ?? m? ch??ng trnh Sch Ni ??c cc tc ph?m ???c Gi?i trn youtube). Nh th? – ho? s? ?? Trung Qun khng ??n ???c, ? g?i ??n hai b?c tranh t?ng nh nghin c?u L Nguyn v gia ?nh c? tc gi? H? ?nh Nguyn.

M?i ng??i ??c th?, tm tnh ??n lc tuyn b? gi?i tn ?? m?i ng??i ?i ?n tr?a th b?ng t?i bn an ninh x?y ra v? ci c?, ?nh nhau, ??p ph ?m ?. M?i ng??i ng?c nhin. Nh?ng v? sau TS Nguy?n Quang A c??i b?o: V? di?n quen thu?c, ti ? ch?ng ki?n nhi?u. Mu?n l?y c? ?? gi?i tn nh?ng cu?c h?p m?t khng ???c ?a thch. Nh?ng l?n ny h?i th?a, d? h?m, nh?!

T?i sao h? ph?i di?n ?i di?n l?i nh?ng chiu tr ? vi ph?m php lu?t tr?ng tr?n l?i cn v? v?n, tr? con, km v?n ho nh? th? ??i v?i b? ph?n v?n ngh? s? tr th?c ph?n no c th? coi l tiu bi?u c?a v?n ho dn t?c?

Ch?ng ph?i h? chnh l b?n C?U L? H??NG ??C THNH TR?N hm 17/2 sao?

?ng r?i! Ch? c th? l B?N C?U L? H??NG!

6/4/2019

?nh:

IMG_6833 (1)

D?ch gi? Hi?u Tn v nh v?n Nguyn Ng?c (Ch? t?ch H?i ??ng Gi?i V?n Vi?t)

IMG_6834

D?ch gi? Hi?u Tn, TS Nguy?n Th? H?u, nh nghin c?u Ph?m Xun Nguyn, nh th? Hong H?ng (th??ng tr?c H?i ??ng Gi?i V?n Vi?t)

IMG_6838

TS Nguy?n Quang A, hai i n? c?a c? tc gi? H? ?nh Nguyn

IMG_6856

Nh nghin c?u L Nguyn nh?n tranh c?a ho? s? ?? Trung Qun

IMG_3016.1

Nh th? Tr?n Hong Ph? (B?u Nam), PGS ?? Ng?c Th?ng nh v?n Ng Th? Kim Cc (H?i ??ng Gi?i, b? mn V?n)

IMG_6847

Bnh sinh nh?t c?a m?t b?n ??c t?ng V?n Vi?t

Comments are closed.