Ch?ng ???ng ?i ti?p c?a cô bé 13 tu?i

Nguy?n Th? Hi?n

? l n?m h?c cu?i cng. chng ti lm bi thi t?t nghi?p. Th?i gian ny tr??ng h?c c?a chng ti s? tn ? Hi?p Ha (B?c Giang), qua con sng l ??n t?nh Thi Nguyn.

M?t bu?i chi?u ti ?ang ng?i ??c sch, c ng??i ??n tm ti. Ni ti ra c?u Vt nh bc Ph?m V?n ?n, c Kim, c ng??i c?n g?p ngay.

V?i ch?y ra. ??n n?i nhn vo trong nh th?y b? Kim Ln c?a ti ?ang ng?i ? ??y. Ti v?a k?p cho hai bc, b? ti ??ng d?y ngay ni v?i hai bc:

- Ti xin php anh ch?, ti ??a chu v?.

Hai b? con ti ?i ra ngoi. Ti cng b? ?i trn cnh ??ng. Hai bn l ru?ng la. Hai b? con im l?ng ?i bn nhau. R?i b?ng b? ti ??ng d?ng l?i ni v?i ti:

- Hi?n ?. Th?y ln tm con ?? ni v?i con m?t chuy?n ?? con bnh t?nh v khng b? s?c. ? l bi thi t?t nghi?p c?a con. Nh tr??ng s? cho con ?? bt l?p. T?t c? cc b?n trong l?p c?a con s? ???c vo ?on. Ring con th khng.

Cc b?n con s? ???c ln cao h?c, ???c ?i n??c ngoi h?c d h? h?c km h?n con. Ring con th khng. Th?y bi?t con l m?t h?c sinh gi?i. Su?t 7 n?m h?c, con ton ?i?m cao nh?t. Con ch?m ch?, ngoan ngon. Nh?ng nh tr??ng lun c ??nh ki?n v?i con v bi?t con ngoi h?c ? tr??ng con cn ??n h?c cc bc Nghim, Lin, Sng, Phi, V?n Cao

Nh tr??ng ??nh ki?n v?i con ngay t? l?p h?c ??u tin khi con 13 tu?i Nn th?y bi?t con b? tr d?p v ch?u nhi?u u?t ?c.

Nh?ng th?y ch? mu?n ni v?i con l th?y hi?u con. v khng sao. "H?c ti thi ph?n", con ?

Con v?n l m?t h?c sinh gi?i nh?t nh trong su?t nh?ng n?m h?c. V con cn t??ng lai r?t di pha tr??c. Th?y tin con. con khng vi?c g bu?n hay th?t v?ng, con nh.

ng ??ng d?ng l?i nhn ti ch?m ch?m. Ti nhn ng, khng dm khc v ngh?n ngo ni v?i b?:

- Th?y yn tm. Con khng sao ?u. Con hi?u r?i.

ng ??ng l?ng nhn ti r?i ni:

- Thi, by gi? th?y v? nh.

Tr?i ? v? chi?u. ng ln xe ??p c?m ci ??p xe ?i. L?ng ng cng xu?ng. Ti ??ng l?ng nhn theo ng ?i. ng ? ??p xe g?n 100 km ln g?p ti. R?i l?i ??p xe g?n 100 km tr? v?.

ng ??n g?p ti ?? chia s? v?i ti s? b?t cng ti s? ph?i gnh ch?u s?p t?i.

ng c?ng ??n g?p ti ?? ni cho ti bi?t r?ng ng v?n tin ti. R?ng ti l m?t h?c sinh r?t gi?i. R?ng ti cn c? m?t t??ng lai r?t di ch? ??i ti pha tr??c.

Ti bi?t ng mu?n ni v?i ti: "Hy d?ng c?m l chnh mnh, con ?.

Cu?c ??i ti khng bi?t ? bao nhiu l?n nhn dng ng??i g?y g c?a ng l?ng l? chia s? v?i ti bao nhiu b?t cng m ti gnh ch?u.

Ngy hm sau tuyn b? ?i?m thi. Ti ng?i ? nh. B?ng Bu c b?n h?c cng l?p ch?y sang m l?y ti ni.

Hi?n ?i. My b? cho ?? bt r?i. Tao h?c km h?n my r?t nhi?u m ?i?m thi c?a tao cn cao h?n my.

Ti ni v?i Bu tao bi?t r?i. B? tao ? ni cho tao bi?t hm qua r?i.

Bu m ti khc n?c n?. Ring ti bnh th?n khi nghe tin ny. Lng th?m cm ?n b? ? cho ti bi?t tr??c. ?? ti c th? bnh th?n. Khng b? s?c v khng th?t v?ng.

D sao ti m?i 20 tu?i v?i mun vn tin yu vo cu?c ??i. N?u khng c b? bo tr??c v ng ni v?i ti ng tin ti, ch?c ti khng th? bnh th?n ?n nh?n b?t cng v?i lng ??y kiu hnh nh? ti lc ?.

clip_image001

NHN. S?n mi

 

Chng ti lm bi thi t?t nghi?p xong. Nh tr??ng cho tri?n lm t?t c? cc bi thi c?a h?c sinh. sinh vin c?a cc khoa trong tr??ng.

Hm ? ti vo tr??ng nh? th??ng l?. v?a vo ??n sn tr??ng b?ng nghe ti?ng g?i l?n:

- Hi?n vo ?y bc ni chuy?n.

Quay nhn sang. th?y bc Tr?n V?n L?m, hi?u ph, b th? ??ng ?on tr??ng g?i ti. Ti d? m?t ti?ng v ti?n v? pha bc.

Bc L?m ?ang ng?i ? sn v??n tr??c c?a nh bc. Bc ch? m?t ci gh? ni ti ng?i xu?ng. V?a ng?i xu?ng bc ni lun v?i ti.

- Th? no? ? bi?t thn ch?a? Su?t 7 n?m l h?c sinh gi?i m l?i b? cho ?? bt l?p, chu c bi?t v sao khng?

L v bc bi?t m?c d chu h?c ? tr??ng nh?ng chu v?n ln lt h?c cc ng Nghim, Lin, Sng, Phi, V?n Cao, ton l dn Nhn v?n – Giai ph?m.

Cc b?n trong l?p ai c?ng g?i bc l Ba x?ng con. Ring chu th khng. Chu lc no c?ng l? php nh?ng bc bi?t th?a chu khng ph?c bc, ?ng khng?

Ti ng?i im nghe bc ni m?t trng di, xong bc ni by gi? chu tr? l?i bc ?i.

Ti r?t ngoan ngon tr? l?i bc r?ng bc ? h?i chu xin tr? l?i:

- Th? nh?t bc ni chu bi?t thn ch?a, chu l h?c sinh gi?i m l?i b? cho ?? bt!

Th b? chu ? ni v?i chu: – "H?c ti thi ph?n". Con cn c? m?t t??ng lai r?t di. khng th? v m?t bi thi m ??u hng!

V chu tin l?i b? chu! Chu bi?t chu cn c? m?t t??ng lai pha tr??c r?t di.

Chu c?ng xin bo co v?i bc trong ??t trnh by bi thi l?n ny c?a ton th? cc khoa c?a nh tr??ng. Ring b?c tranh ?? bt c?a chu v m?t b?c t??ng c?a khoa ?iu kh?c ? ???c ??ng ln r?t nhi?u bo ch khen ng?i.

V v?y chu ngh? ngoi cc bc cn c r?t nhi?u s? ?nh gi khc nhau n?a.

- Bc l?i ni ngoi h?c trong tr??ng chu cn ln lt h?c cc bc Nghim, Lin, Sng, Phi, V?n Cao, S? Ng?c Chu xin tr? l?i bc chu khng ln lt. Chu knh ph?c v trn tr?ng cc bc ?y. v chu may m?n ???c cc bc ?y ch? d?y.

- Bc ni bc bi?t chu tuy ngoan ngon, trng th?y cc bc cho h?i l? php nh?ng bc bi?t th?a l chu khng ph?c bc!

Chu xin tr? l?i bc. Cc bc b?ng tu?i ho?c h?n tu?i b? chu th chu ph?i l? php cho h?i

Nh?ng ph?c l?i l l?nh v?c hon ton khc. Ph?c l ph?c ng??i c nhn cch v ti n?ng bc ?.

Bc c?ng kh ch?u v?i chu v cc b?n ??u g?i bc l Ba x?ng con. ring chu th khng.

Chu ? nhi?u l?n tr? l?i bc. Chu ch? duy nh?t c m?t ng??i b? ?? chu x?ng l con. ? l b? Kim Ln c?a chu. Ngoi ra khng m?t ai c th? ?? chu g?i l Ba v x?ng l con! Mong bc hi?u.

Bc L?m c v? cu l?m r?i. bc ni v?i ti:

- Chu bi?t ch?a c? l?p ai c?ng ???c vo ?on Thanh nin. Duy nh?t m?t mnh chu s? khng ???c vo ?on. V nh? v?y chu s? khng ???c h?c ti?p ln cao ??ng n?a.

Bc l?i b?o ti: By gi? cc bi h?c c?a chu ph?i n?p tr? l?i nh tr??ng ngay!

Ti quay sang bc c l? khi ? ti ? r?t t? kiu khi tr? l?i bc:

- Th?a bc chu khng cn m?t bi no trong tay b?i v t?t c? cc bi c?a chu ton ???c ?i?m cao nh?t nn nh tr??ng ? gi? l?i lm gio c? cho cc l?p sau r?i nn chu khng cn bi no ?.

Ti khi ? cn qu tr?. l?i c?ng khng bi?t s? l g. trong lng l?i c nhi?u ph?n t? kiu v li?u m?ng.

Tin r?ng mnh cn c c? m?t t??ng lai ?n ch? m khng bi?t r?ng ti s? cn ?n nh?n r?t nhi?u chng gai ?ang dnh s?n ??i ti pha tr??c

clip_image003

NHN. S?n mi

Sau khi t?t nghi?p. cc b?n trong l?p ti ng??i ???c ln h?c cao ??ng, ng??i ???c phn ?i lm vi?c ? cc t?nh thnh, c b?n xung phong ?i b? ??i, ?i B.

Ring ti ???c phn cng v? huy?n Hi?p Ha (B?c Giang) lm vi?c.

L?n ??u tin ??n huy?n lm vi?c. Tr??ng phng l anh Ninh s?p x?p cho ti ? cng m?t b?n gi tn Thu?n c?ng dn H N?i nh? ti.

L?n ??u tin ??n m?t n?i xa l?, ti ph?i t? lo cho mnh chuy?n ?n u?ng, v cng lng tng v t? b cho ??n khi ?i h?c ti khng h? bi?t ?i ch? hay n?u n??ng. Th?t may c Thu?n nhanh nh?n lo cho ti vi?c ny nn c?ng ?n.

By gi? ??n chuy?n x?p m?c l??ng cho ti. C? phng v?n ha c?a m?t huy?n nh? ? qu khng bi?t x?p m?c l??ng cho ti th? no. V n?u ?ng v?i trnh ?? h?c c?a ti ? c m?c l??ng ??nh s?n c?a B? V?n ha th l??ng c?a ti cao h?n l??ng c?a anh Ninh tr??ng phng to nh?t ? ?y.

Loay hoay mi h? khng bi?t x?p m?c l??ng c?a ti th? no. Ti ?nh ph?i dng ti?n c?a mnh; do ngh? h ti nh?n v? cho b?nh vi?n c?a t?nh nn ngoi ti?n ??a cho m?. ti cn m?t t ?? t? lo cho mnh.

Ti ? ? l?i huy?n lm vi?c trong ba thng khng c l??ng.

Trong ba thng ny ti ? ni v?i anh Ninh cho ti ?i v? tranh c? ??ng v cho Thu?n ?i b?ng mu ph? cho ti. ???c s? ??ng , ti b?t ??u ?i v? m?t lo?t tranh c? ??ng.

C? c b?t k? b?c t??ng no h? ra l ti v?. C nh cao ti b?c thang leo tro ln v?. Khng hi?u sao t??ng cao, ti khng s?, tro ln thang ??ng v?. ? trn thang cao, ti c? nh?c thang sang bn ph?i, r?i nh?c thang sang bn tri v? khng s? ng. C?n thm mu Thu?n l?i ??a cho ti. C? th? ti ? v? m?t lo?t tranh c? ??ng ko di t? huy?n Hi?p Ha v? ??n c?u Vt nh bc Ph?m V?n ?n n?i tr??ng c?a ti s? tn ?ng ? ??y.

Sau khi v? xong m?t lo?t tranh t??ng c? ??ng cho huy?n, ti ni v?i anh Ninh ti ? gip huy?n v? m?t lo?t tranh c? ??ng nh?ng su?t ba thng ?i lm ti khng c l??ng v cc anh khng th? x?p ch? ?? l??ng cho ti do ti ? b? x?p cng vi?c sai. V v?y by gi? ti xin php cc anh ti ?i v? nh.

V? ??n nh ti vi?t th? cho hi?u tr??ng nh tr??ng l h?a s? Tr?n ?nh Th? v ng V? Hi?n thay b th? ??ng ?y tr??ng Tr?n V?n L?m. Trong th? ti ni v?i cc bc: Tr??ng do B? V?n ha qu?n l, v v?y ?ng nguyn t?c B? ch? c th? phn cng cn b? ?i lm v? t?nh. T?nh c th? phn cn b? ?i lm v? huy?n. Cc bc ? lm sai khi phn cng chu thu?c qu?n l c?a B? ?i lm ? huy?n, l sai khng ?ng ng?ch. V v?y chu ? ?i lm su?t ba thng m huy?n khng c ch? ?? l??ng cho chu. Chu ? v? m?t lo?t tranh c? ??ng t? huy?n v? ??n c?ng tr??ng, t?ng l?i cho huy?n. By gi? chu cho huy?n, cho cc bc chu v? H N?i. Chu ?? ngh? huy?n cho chu l?y l?i h?c b? c?a chu. Nh?ng huy?n ni cc bc ? cho ng??i ln thu v? r?i.

K? t? ? cc bc ? cho th? tiu h?c b? c?a chu v trong h?c b? su?t 7 n?m h?c chu ton ?i?m cao. V chu khng lm ?i?u g v k? lu?t. Nh?ng v cc bc bi?t r?t r vi?c cc bc phn cng chu v? huy?n l sai v khng ?ng nguyn t?c. Nn cc bc s? v ? cho th? tiu h?c b? su?t 7 n?m h?c c?a chu!

K? t? ? khng bao gi? ti nhn th?y h?c b? c?a mnh.

G?i th? cho cc bc xong. Ngay sau ? ti v? H N?i

Mt th?i gian sau bc M? Thanh b?n c?a b? ti ? xin cho ti vo lm ? t?p ch Thanh nin, t? bo c?a Trung ??ng ?on.

K? t? ngy ?, sau b?c th? ti vi?t cho hi?u tr??ng tr??ng m? thu?t Tr?n ?nh Th? v b th? ??ng tr??ng ng V? Hi?n, n?u trn ???ng ?i hai ng nhn th?y ti, l?p t?c hai ng r? ngo?t ngay sang h??ng khc v khng bao gi? nhn m?t ti n?a.

clip_image005

NHN. S?n d?u

Sau khi r?i huy?n Hi?p Ha v? H N?i. ch?a c vi?c lm, ti dnh th?i gian ng?i sng tc tranh, nh?n lm minh h?a cho cc bo, cc nh xu?t b?n. Ti minh h?a cho bo V?n ngh?, bo Ti?n phong, Ng?a Ging, bo Thi?u nin, nh xu?t b?n V?n h?c, nh xu?t b?n Kim ??ng, bo Ch? th?p ??, bo H ?ng, bo L?ng S?n, bo Thanh ha, bo Qu?ng Bnh; v? cho x??ng phim ho?t h?a, v.v. Ti ? lm minh h?a cho bo ch, nh xu?t b?n kh?p H N?i ??n cc t?nh thnh trong n??c.

R?i ti lm thi?t k? sn kh?u v lm t??ng nh?ng con r?i cho nh ht ma r?i.

Tuy ch?a c vi?c lm ? c? quan nh n??c nh?ng ti dnh th?i gian ?? sng tc tranh v b?n r?n v cng v ???c giao v? r?t nhi?u minh h?a.

C? m?i l?n ng?i v? minh h?a th M? ti ng?i m?t bn r?i n?u ?n cho ti. B? ti ng?i m?t bn xem ti v? khng r?i.

L?n ??u tin ti g?i tranh ?i d? tri?n lm ? H?i V?n ngh? H N?i. B?c tranh ? ti ? ???c trao gi?i nh?t.

Khi ? c ?on nh bo Ba Lan ? h?i mua. Nh?ng b? ti khng cho bn. ng lun mu?n gi? tranh c?a ti khng r?i.

Sau bo Ba Lan ? cho in b?c tranh ? c?a ti vo t? bo c?a h?. Anh ??ng Nhn lm ? H?i M? thu?t ? cho ti xem t? bo. H? in mu to v r?t trang tr?ng.

Do b?c tranh v m?t s? sng tc c?a ti, H?i V?n ngh? H N?i ? k?t n?p ti vo h?i. V ti l h?i vin H?i M? thu?t H N?i ngay t? khi ?.

Ti c?ng tham gia cc cu?c tri?n lm do h?i M? thu?t Vi?t Nam t? ch?c. L?n no ti c?ng n?p m?y b?c ti v?a m?i v? xong, trong lng v cng ho h?c, tin t??ng.

M?t th?i gian sau bc M? Thanh xin cho ti vo lm ? t?p ch Thanh Nin thu?c Trung ??ng ?on Thanh nin. Ti ph? trch m?ng thi?t k?, in ?n, m? thu?t.

Cc anh ni ti lm ? Trung ??ng ?on th ph?i vo ?on. Ti khi ? ? mang v?t th??ng ? tr??ng M? thu?t khi c? l?p ???c vo ?on, ring ti th khng. Nn ti h?n d?i ni v?i Ban Bin t?p ai mu?n ti vo ?on th c? vi?t ??n cho ti!

V?y m cc anh vi?t ??n cho ti k v k?t n?p ti vo ?on c?a Trung ??ng ?on ngay.

Khi ? Trung ??ng ?on t? ch?c thi v? tranh c? ??ng v m?i cc h?a s? ton qu?c cng tham gia. ??t tri?n lm tranh c? ??ng ny ti l?i ???c gi?i nh?t.

L?n ny th khng ??n gi?n nh? l?n ? H?i V?n ngh? H N?i. M?t ln sng ph?n ??i t? H?i M? thu?t v hng lo?t ph?n ?ng ? nh?ng ?u ? ?t g?i ??n Trung ??ng ?on, khng ??ng cho ti ???c nh?n gi?i nh?t ny.

Cc anh trong Ban Bin t?p ni v?i ti c t?i c? tr?m b?c th? t? cng khai ??n n?c danh khng c tn g?i ??n ph?n ??i vi?c ti ???c gi?i nh?t.

V v?y Trung ??ng ?on s? cho ton b? tranh ?i tri?n lm ? t?t c? cc tr??ng ??i h?c ?? l?y ki?n nh?n xt c?a sinh vin.

Sau khi ?i vng m?t lo?t cc tr??ng ??i h?c ?? l?y ki?n. Cu?i cng tranh c?a ti v?n ???c 100% sinh vin thch nh?t.

Cu?i cng khng bi?t nh?ng th? l?c ph?n ??i ? nh?ng ?u nh?ng r?i h? v?n bu?c ph?i ch?p nh?n ?? trao gi?i nh?t cho ti.

Cc anh trong Ban Bin t?p ? h?i ti:

- Hi?n, em c mu?n xem hay mu?n nghe cc anh ni l?i cho em bi?t h? ? ni em th? no khng?

Ti ? h?i l?i cc anh t?i sao ti ph?i xem. Ti khng c?n xem. V?i ti ???c gi?i hay khng khng quan tr?ng.

Nh?ng ti c?ng r?t vui v cm ?n v ? ???c hng lo?t sinh vin c?a cc tr??ng ??i h?c ?ng h?.

Ti khng mu?n bi?t, khng c?n xem. Ti khng mu?n bi?t h? ? ni g v? ti. B?i ti bi?t r?t r ti l ai, m?t ngy ti ? lm g v ti ? s?ng ra sao.

Ti khng mu?n cu?c s?ng m?t ?i ci nhn t? t? ?? mang lng on gi?n hay s? hi tr??c nh?ng d? lu?n do lng ?? k? ganh t? m h? mu?n d?i vo cu?c s?ng c?a mnh nh? v?y.

Su?t cu?c ??i c?a ti, ti ? nhi?u l?n lun t? ch?i khng ?? mnh can d? vo t?t c? m?i d? lu?n h? ni v? ti th? no. ?? mnh v?n yu th??ng cu?c s?ng m mnh ? ???c ban t?ng trong ki?p ny. Mi mi.

clip_image007

NHN. S?n d?u

N?m 1968 ti b?t ??u v? lm bo ? t?p ch Thanh nin, thu?c Trung ??ng ?on.

Cu chuy?n lm bo l c? m?t cu chuy?n di.

Nh?ng ti mu?n ?i theo ti?p ch?ng ???ng c?a c b 13 tu?i.

Trong m?y n?m ?, ti trn ??y nhi?t huy?t v ni?m tin, sng tc khng ng?ng v tham gia t?t c? cc cu?c tri?n lm c?a H?i M? thu?t t? ch?c.

Ti bao gi? c?ng n?p nh?ng tranh v?a m?i sng tc v khng bao gi? n?p tranh c?.

Ti?n lm minh h?a c?a ti, b? ti ni con ph?i trch ra m?t ph?n ?? mua toan, s?n, bt, v.v.

Nhi?u lc s?n d?u ?? v? r?t hi?m, ti h?c cch nghi?n mu c?a ch Dung khi ti cn h?c ? trong tr??ng, t? nghi?n mu s?n d?u ?? v?.

Toan v? c?ng r?t hi?m. Ti ? dng bao t?i b?t m? c?a Lin X, gi?t s?ch r?i t? c?ng ln khung r?i dng s?n v?a t? nghi?n ?? hon thnh vi?c s?n lt ?? chu?n b? v?.

Sau b?n n?m, t? khi ra tr??ng, n?m no ti c?ng nhi?t tnh tham gia t?t c? cc cu?c tri?n lm.

??n n?m 1969, sau khi tham d? tri?n lm ? s? 10 ph? Hng ?o, ti nh?n ???c gi?y tri?u t?p. ?ng 6 gi? chi?u ph?i c m?t ? phng tri?n lm.

Khi ti ??n n?i ? th?y r?t ?ng ng??i c m?t ? ? r?i.

T?t c? ban lnh ??o H?i M? thu?t c m?t.

Ch? t?ch h?i Hu?nh V?n G?m.

Ph ch? t?ch Mai V?n Hi?n.

C Ging H??ng.

ng Tr?n ?nh Th?.

Th?y gio v r?t ?ng ng??i ti khng th? nh? h?t.

Nh?ng khng bao gi? ti qun ???c hm ? ? c m?t:

B th? thnh ?y H N?i ng Nguy?n V?n Trn.

Th? tr??ng B? V?n ha ng C Huy C?n.

T?t c? m?i ng??i ng?i kn vng quanh ci bn di.

Ti b t g?y nhom ch?a ??n 40 kg ng?i l?t th?m trong ?m ng??i v khng hi?u h? tri?u t?p ti ??n lm g.

Cu?c h?p b?t ??u lc 6 gi? chi?u v ??n h?n 12 gi? ?m v?n ch?a k?t thc.

Th? tr??ng B? V?n ha C Huy C?n b?t ??u ng? ngy ?m ?m.

B th? thnh ?y Nguy?n V?n Trn c?ng c? g?ng c??ng l?i c?n bu?n ng?, ch? thi tho?ng g?t xu?ng m?t ci r?i l?i c? b?ng t?nh.

Ti ng?i gi?a m?i ng??i. Mi m?i hi?u ra l h? tri?u t?p ti ??n ?y l ?? ph bnh ch?nh hu?n t? t??ng v nh?ng sng tc c?a ti.

Cc ki?n nhao nhao ph bnh ti. M?i ??u ti cn nghe m?t t. Nh?ng sau ch?ng hi?u m?i ng??i ni g m h?ng l?m.

Ti ch? cn nh? ?ng m?t cu h? ph bnh ti m n ? gy ?n t??ng cho ti ??n t?n by gi?!

? l h? ni ti l con gi, khng nn v? s?n d?u. Ch? nn v? l?a v kh?c g? thi.

G?n cu?i bu?i ch?nh hu?n ti, bc Mai V?n Hi?n ti?n ??n ch? ti ng?i. ng ci xu?ng ni kh? vo tai ti:

- Hi?n, chu ??ng nghe n?a. Nh?ng bc ph?i ni v?i chu cu ny: – Tranh c?a chu v? v?n ??p.

Ti ? tr? l?i ng:

- Chu cm ?n bc. Nh?ng th?c ra chu khng nghe ?u. V d ng?i ? ?y nh?ng tm tr chu ? ?i ra ch? khc t? lu r?i.

Xem ra h? ? theo ti ro ri?t v quy?t tri?t t?n g?c ti t? n?m h?c ??u tin khi ti cn l c b m?i 13 tu?i.

Nh?ng cng ngy ti cng hi?u r: N?u mnh c ni?m tin, lng ?am m, s? t? t? v lao ??ng h?t mnh th t?t c? nh?ng ?i?u h? ? ??i x? v?i ti nh? v?y ??u tr? nn v ngh?a.

V tm tr ti lun bay v? m?t ph??ng m? ??c c?a ring mnh.

clip_image009

NHN. S?n d?u

Sau ?m ti b? tri?u t?p ?? nghe ban lnh ??o ph bnh, ki?m ?i?m, ngy hm sau cc bc h?a s?: Bi Xun Phi, D??ng Bch Lin, Nguy?n T? Nghim,. Nguy?n Sng, V?n Cao ? g?i ti ??n qun caf c?a ng Lm tot.

Ti l?i c m?t cu?c tri?u t?p th? hai.

Nh?ng l?n ny th khc h?n cu?c tri?u t?p ti l?n tr??c.

Cc bc ni v?i ti l cc bc ? bi?t ti v?a b? tri?u t?p ?? b? ph bnh ki?m ?i?m, m?t cu?c tri?u t?p r?t quy m v c ph?n nguy hi?m cho ti.

Nn hm nay cc bc mu?n g?p ti ? ?y ?? ni v?i ti l cc bc ? bi?t ti t? khi ti cn b t, th??ng xuyn ???c b? ti d?t ??n ng?i xem cc bc v? hng gi? v nh?ng tranh ti v? bao gi? c?ng ???c b? Kim Ln mang ??n ?? cc bc gp . Cc bc bi?t ti r?t ?am m v ch?m ch? lm vi?c. Cc bc khen ti v? ??p, c ti?ng ni ring ?i?u ny r?t quan tr?ng cho m?t ng??i ngh? s?.

V v?y hm nay cc bc mu?n ti ph?i vo H?i M? thu?t Vi?t Nam!

Cc bc ni t?t c? cc bc s? k vo ??n cho chu. V chu x?ng ?ng ph?i ???c H?i M? thu?t ch?p nh?n.

Khi ti ng?i trong bu?i tri?u t?p ? s? 10 Hng ?o su?t 6 ti?ng ?m hm ?, c? bu?i tri?u t?p ti khng nghe g ch? nh? m?i hai ?i?u:

- H? ni: Ti l con gi th ch? nn v? l?a hay lm kh?c g?.

V bc Mai V?n Hi?n ? ??n, ci xu?ng ni nh? v?i ti:

- Hi?n, chu ??ng nghe n?a. Bc mu?n ni v?i chu l chu v? v?n r?t ??p!

Ti ? cm ?n bc v ni v?i bc tuy chu ng?i ?y nh?ng chu khng nghe h? ni g. V tm tr c?a chu ? ?i ra ch? khc t? lu r?i.

V qu? th?c ti khng nh? h? ? ni nh?ng g.

Nh?ng khi ng?i nghe cc bc ni, ti ? r?ng r?ng n??c m?t, c?m th?y mnh khi ? th?t y?u ?u?i, nh? b. Ti mu?n ???c khc tr??c cc bc. Mu?n ???c ni v?i cc bc r?ng qu? th?t chu ? bu?n l?m, c ??n l?m. R?ng t?i sao h? l?i c? x? v?i chu nh? v?y.

Cc bc ? an ?i ti, khch l? ti v ni v?i ti l cc bc hi?u ti, r?t th??ng v qu ti. V quan tr?ng l cc bc ni cc bc tin t??ng ti.

Cc bc ni chu v? vi?t ??n r?i mang ??n cc bc k.

Trn ???ng v?, ti v?a ?i v?a khc, b?ng c?m th?y mnh th?t y?u ?u?i, mu?n mnh v?n ???c l c b 13 tu?i n?m no. Ngy th?, trong sng v tin vo m?i ?i?u t?t ??p c?a con ng??i.

V l ??n xin vo H?i M? thu?t Vi?t Nam c?a ti ? ???c cc bc h?a s? Bi Xun Phi, Nguy?n T? Nghim, D??ng Bch Lin,Nguy?n Sng, V?n Cao k ??ng .

Ti mu?n ??ng l?i m?t t tranh m ti ? v? v tham gia cc cu?c tri?n lm c?a H?i M? thu?t trong m?y n?m ? cho ??n ngy ti b? tri?u t?p ln nh tri?n lm s? 10 Hng ?o n?m 1970 ?? nghe m?i ng??i ph bnh ki?m ?i?m ti.

clip_image011

S??I L?A MA ?NG. S?n d?u

clip_image013

GI? NGH? C?A THANH NIN XUNG PHONG. S?n d?u
clip_image015

SNG TAM B?C H?I PHNG. S?n d?u
clip_image017
CN THC CHO H?P TC X. S?n d?u

clip_image019

CNG NHN M? ?O NAI. S?n d?u

clip_image021

EM TU?N. S?n d?u

clip_image023

EM TU?N. S?n d?u

clip_image025

CHA TI – NH V?N KIM LN. S?n d?u

clip_image027

HAI CH? EM LIN V LAN. S?n d?u

clip_image029

C NHIN. S?n d?u

clip_image031

C L. S?n d?u

clip_image033

NHN. S?n d?u

clip_image035

C THANH NIN XUNG PHONG C?U HM R?NG. S?n d?u

clip_image037

TNH YU. S?n d?u (B?c ny v? ?? ? nh khng g?i tri?n lm)

clip_image039

M?M S?NG. S?n d?u (B?c ny ?? ? nh khng g?i tri?n lm)

Comments are closed.