Bùi Chí Vinh

Đêm lính cũ

Bài thơ ĐÊM LÍNH CŨ là bài tôi không đăng báo nào, không đưa vào bất cứ Tuyển Tập nào, mà chỉ để dành…

Bài ca giữ nước

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh) “Như nước Việt ta từ trướcVốn xưng văn hiến đã lâuSơn hà cương vực đã chiaPhong tục…