Cung Tích Biền

Đời ngửi khói

Truyện Cung Tích Biền I Đầu tiên bà mẹ đẻ ra một anh con trai, ngoài tên khai sinh chính thức, tên gọi thân…

Ông Dương, ông đã đi rồi

Cung Tích Biền “Bác Dương thôi đã thôi rồi, Nước mây man mác bùi ngùi lòng ta” (Nguyễn Khuyến tiễn Dương Khuê) Cung Tích…

Rừng đom đóm

Truyện Cung Tích Biền Người ta hiếm thấy một người đàn ông nào bội bạc, ngoài năm mươi tuổi; lúc vợ còn sống thì…