Đỗ Kh.

Rạng rỡ Việt Nam

Truyện Đỗ Kh. Cười mỉm chi một chút với Đỗ  Kh. trong truyện ngắn dưới đây. Trên nền của một bar ở Pattaya, và…

Trong khu vực cấm

Kịch nói/Thơ Đỗ Kh. Kịch nói cực ngắn của Đỗ Kh. Nhưng bao quát cả một cuộc chiến dai dẳng chưa biết khi nào…

Em nằm Soi 4

Truyện Đỗ Kh. Buổi chiều tối trời mưa giữa một khu phố du lịch Thái Lan. Những nhân vật đặc trưng ở những nơi…