Đỗ Kh.

Em nằm Soi 4

Truyện Đỗ Kh. Buổi chiều tối trời mưa giữa một khu phố du lịch Thái Lan. Những nhân vật đặc trưng ở những nơi…