Lê Văn Hiếu

Thơ Lê Văn Hiếu

NĂM NGƯỜI     Năm người đàn bà mua hoa Năm người đàn ông vào nhà cười Riêng tôi một mình muốn khóc Tôi…