Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Thơ Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Yoko Yoko một nguồn nước ánh sáng mái tóc dày, đôi mắt vòng cung đêm nay, nàng làm tình với sự im lặng đuổi…