Nguyễn Tuyết Lộc

Thơ Nguyễn Tuyết Lộc

1. Đêm Caribbean Em ở đây Giữa dòng người xa lạ Đủ mọi ngôn ngữ Đủ mọi màu da Người ta đi Người ta…

Trong giấc mơ tôi (kỳ 3)

Nguyễn Tuyết Lộc *THỜI CỦA BIẾN CỐ Ai cũng biết từ năm 1954 đến 1960 dưới chính quyền Ngô Đình Diệm, Huế nói riêng…

Trong giấc mơ tôi (kỳ 2)

Nguyễn Tuyết Lộc *SANG MÙA BIỂN ĐỘNG Khi Ba tôi chuyển công tác từ Huế ra Lệ Thuỷ – Quảng Bình anh Hai khoảng…

Trong giấc mơ tôi (kỳ 1)

Nguyễn Tuyết Lộc *LOUISVILLE – HỘI NGỘ SAU 22 NĂM 1997. Đây là lần đầu tiên tôi đi Mỹ thăm anh Hai tôi sau…