Trần Hoàng Vy

Thơ Trần Hoàng Vy

ĐỘC ẨM… KHÀ Độc ẩm là khi ta thiếu bạn Ven đường, sà quán nhậu cu ky Cô hàng mắt liếc như ruồi… nhặng…