Nghĩ trong mùa covid 19

Nguyễn Đức Tùng

Hãy nhìn một người đàn ông đi trên đường
Dẫn theo đứa bé trai
Có lẽ là hai cha con

Anh ta đi một lúc lại dừng
Nhìn trước nhìn sau
Chờ đèn đỏ băng qua giữa những người khác
Mới đầu đi chậm chạp, rồi bước mau
Như tất cả những người khác

Đến giữa đường người đàn ông đổi ý
Bồng thằng bé lên
Đặt nó trên lưng
Đứa bé ôm chặt lấy cổ và vai người đàn ông

Mỗi ngày bạn đều trông thấy cảnh ấy
Phải không?
Không có gì lạ, bạn thấy bên kia đường, phía trước, phía sau
Bạn nhớ lại: mới cách đây không lâu

Nếu một ngày nào, bạn không còn nhìn thấy cảnh ấy
Một người đàn ông và một đứa trẻ
Hay một người mẹ và một đứa trẻ
Không có gì đặc biệt, nhưng tương tự như vậy, đó là ngày chúng ta chấm hết.

Comments are closed.