Những con sông đánh mất linh hồn

Vũ Thành Sơn

(Viết cho ngày 30 tháng 4)

Tôi biết những
con sông

tự đánh
mất mình

trước khi tìm
thấy biển

những con sông
đánh mất

linh hồn
trước khi đèn

bật sáng
Ở vĩ tuyến

mười bảy
tôi chạm khẽ

lên vết thương
chưa thành sẹo

nghe con sông
đang hồi sinh

Comments are closed.