THƠ PHÙNG THÀNH CHỦNG

Ngày không nhập mộ!

 

Một thiên di    

      Ba trùng tang

Không nhập mộ!

 

 

Gà trắng

      Chó đen

      Kim

Chỉ ngũ sắc

      Lá đào.

Đàn ông bảy vía

      Đàn bà chín vía

Phương bùa trừ tà

Vỏ ốc bò xuôi.

 

 

      … Không trùng tang

Vẫn chưa nhập mộ

Đất nước đã nhiều chục năm sau ngày thống nhất

Máu chảy ruột mềm

Nhức nhối thiên di!

 

 

Đạt

                                           

Lặc lè trên sa mạc chữ

Dị ứng với những lối mòn

Ông đi tìm sự mất trật tự

trong một trật tự mới

 

Xếp mình vào hàng ngũ phu phen

những con người dưới đáy xã hội

phu đòn

phu mỏ

phu xe

phu khuân vác

phu đồn điền

phu lục lộ…

Trong lý lịch trích ngang

ông nhận mình là… phu chữ!

 

Comments are closed.