Diên Hồng không phải là lòng quan

(Rút từ facebook của Lê Minh Hà)

Bên nói nói càng ngày càng to. Bên nghe càng ngày càng điếc đặc.
Rút cục chỉ còn chữ là hiểu được. Hết choáng, sốc, giật mình, điên đảo thì giờ lại vạn người mê. Chuyện giải trí, không phải là chuyện văn hóa nhé. Khốn khổ, bao nhiêu năm thức ăn tinh thần của người Việt yêu chữ Việt là mông là vú là nách là thịt nầm của các cô, văn hóa và giải trí tuy hai mà một.
À, mấy hôm đọc báo về chuyện tàu qua ta nói chuyện ở phòng Diên Hồng. Cứ tưởng nhà báo mình phát huy trí tưởng tượng, hóa có cái phòng ấy thật.
Nhưng Diên Hồng đâu phải là một căn phòng. Diên Hồng không phải là lòng quan. Diên Hồng là lòng dân. Diên Hồng là dân nói.
Thế chứ nhỉ!

Comments are closed.