Nếu Việt Nam là một khu tự trị của Trung Quốc thì sẽ ra sao?

(Rút từ facebook của Trần Đình Sử)

 

Trước hết tên nước bị xóa mất. Dân Tàu tràn sang ta. Chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ. Người Việt sẽ bị di đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, phân tán triệt để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ. Quân đội Việt Nam sẽ sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan, Duy Ngô Nhĩ, đánh nhau, chết ở đó, còn quân Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Đông sang bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng,… Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp. Các sách vở quý hiếm trong Viện Hán Nôm sẽ bị thủ tiêu dần cho đến khi không còn dấu tích. Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các cuộc chiến tranh anh hùng của ông cha ta với các thủ lĩnh như LýThường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung bị viết thành các cuộc nổi loạn chống lại trung ương. Bọn Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan là những nhà yêu nước vĩ đại, đâu đâu cũng có tượng đài của chúng. Thật đau lòng.

Comments are closed.