Thời hiệu

Đặng Chương Ngạn

 

Tội ác có thời hiệu

Bản án có thời hiệu

Trách nhiệm có thời hiệu

 

Nỗi đau tận cùng không có thời hiệu

Nhân phẩm đoạ đày không có thời hiệu

Nước mắt nạn nhân không có thời hiệu

Tiếng kêu tuyệt vọng không có thời hiệu

 

Thời hiệu có khi là cả một kiếp người.

Nhưng, bạn tôi hãy nhìn lên và mỉm cười

 

Công lý cũng không có thời hiệu

Sự cảm thông không có thời hiệu

Sự chia sẻ không có thời hiệu

Sự thấu cảm không có thời hiệu

Sự kinh tởm không có thời hiệu

Sự căm giận không có thời hiệu

Sự khinh bỉ không có thời hiệu

 

Và, trên tất cả: nhân quả thời hiệu là mãi mãi…

4/2022

Nhà thơ Nguyễn Thành Phong:

“Về pháp luật hình sự, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm vụ việc này. Nhưng về khía cạnh nhân phẩm, tư cách và lương tâm của những người liên quan thì không bao giờ có quy định về thời hiệu xem xét cả.

Phải có một cách thức nào đó để đối mặt với câu chuyện này, để đưa ra những phán xét và xử lý. Phải làm sao đó để lương tâm và nhân phẩm không bị đánh tháo!”

Nguồn: FB Đặng Chương Ngạn

Comments are closed.