Kẻ Sĩ số 1

Kính gửi quý độc-giả của quý-san Kẻ Sĩ,

Ban biên-tập Kẻ Sĩ xin được gửi tới độc-giả số đầu tiên với chủ-đề: "tri-thức & thời-cuộc". Ấn-phẩm này là sự đóng góp, nhiệt-huyết của 15 tác-giả, 2 hoạ-sĩ với các bài viết, tác-phẩm thuộc 3 chuyên-mục: thảo-luận, phê-bình, sáng-tác.

 

image

“Tạp-chí độc-giả đang chuẩn-bị đọc là sản-phẩm của một quá-trình lâu năm, một hành-trình gian-nan và không ít chướng-ngại. Tôi đã nhiều lần tự-vấn bản-thân, hỏi ý ban biên-tập, chúng tôi đang làm gì? Vì sao làm? Làm vì ai? Tạm-thời dẹp tất cả những lý-tưởng cao-thượng, những luận-điểm trừu-tượng sang một bên, thật lòng tôi cũng chẳng biết trả lời những câu hỏi đấy làm sao cho phải. Những việc nên làm, thường khi lại chẳng có một lý-do nào đủ thuyết-phục đối với kẻ hèn tin ngoài cuộc, lại chẳng có một lý-do nào đủ thiết-thực đối với người tự-tri trong cuộc. Lại mượn lời Hạng Hồng-Tộ, rằng: Bất vi vô-ích chi sự, hà dĩ khiển hữu-nha chi sinh? Không làm việc vô-ích, lấy gì cho qua ngày đoạn tháng đời người hữu-hạn?” (trích Thư toà soạn, Việt-Thạch Nguyễn Thuỵ-Đan).

image

Toàn-thể nội-dung đã được đính kèm trong file PDF cuối email. Ban biên-tập xin được cảm ơn sự đón nhận của độc-giả, và mong đợi nhận được những phản-hồi về nội-dung đã giới-thiệu trong số 1, Xuân 2022.

Ban biên-tập Kẻ Sĩ cẩn cáo.

Kẻ Sĩ – Quý-san văn-sử-triết

Nguyễn-thuỵ-Đan và ban biên-tập chủ-trương.

Email: tapchikesi@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/tapchikesi

Instagram: @tapchikesi
Độc-giả có nhu-cầu nhận tạp-chí có thể ghi danh tại đường link: https://forms.gle/YcpNat3sJA9Je9D87

Comments are closed.