Con tin là như thế…

(Thân mến tặng cháu Thảo Vy, con út của một gia đình mất nhà mất đất Việt Nam)

Bùi Hiền

 

Chúng đốt nhà

Chúng cướp đất

Cha đi tù

Chúng cùm mẹ

Xử tội anh

Còn em con gái nhỏ

Bơ vơ vào đời

Sống trong cảnh đọa đày

Như con chuồn chuồn bị cắt cánh

Giằng giẫy trên mặt hồ.

 

Như “chiếc khăn quàng đỏ”

Bị vùi thân dưới đám bùn lầy côn an

Chim non chưa cất cánh đã

Tan đàn!

Hoa chưa kịp nở đã bàng hoàng

Xác tan!

 

Hôm qua chúng cướp đất cô dì

Hôm nay chúng cướp đất gia đình con

Ngày mai chúng sẽ cướp nơi chú bác

Mai nữa đến lượt mọi người “mất Đất…”

 

Cô dì chú bác ơi

Dắt tay con đi đòi

(Bàn tay con như cánh chuồn cụt

chới với đã giơ lên)

Để có trăm tay nghìn mắt

Như Phật Bà đòi lại

Cái gì của mình sẽ phải

Về lại tay mình

Hợp nhân tình thế thái

Con tin là như thế…

(Dù phải qua trăm khổ nghìn đau)

2015

Comments are closed.