Phân công công việc của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập

Sau ba năm hoạt động (từ 03/03/2014), Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam đã có được những thành tựu đáng kể, tập trung ở Diễn đàn Văn Việt và Giải Văn Việt. Những hoạt động này đã có tiếng vang rộng khắp, uy tín của Ban Vận động ngày càng được khẳng định, sự ủng hộ của văn giới trong-ngoài nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, các hoạt động này cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết do sự non trẻ và nhất là do tổ chức chưa chặt chẽ, quy củ.

Để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, Nhà văn Nguyên Ngọc, Trưởng Ban, quyết định phân công công việc trong Ban kể từ hôm nay (25/3/2017) như sau:

THƯỜNG TRỰC BAN VẬN ĐỘNG: Nhà nghiên cứu & Giảng dạy Ngôn ngữ Hoàng Dũng.

THỦ QUỸ: Nhà thơ Ý Nhi.

ĐẠI DIỆN TẠI CÁC VÙNG:

+ Sài Gòn: NNC Hoàng Dũng, nhà thơ Ý Nhi, nhà thơ Bùi Chát.

+ Hà Nội: Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ Đào Tiến Thi.

+ Hải ngoại: Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc (Hoa Kỳ).

DIỄN ĐÀN VĂN VIỆT:

– Chủ nhiệm: Nhà văn Nguyên Ngọc.

– Điều phối viên: NNC Hoàng Dũng.

– Biên tập viên: Nhà văn Đặng Văn Sinh, NNC Hoàng Dũng, Nhà thơ Hoàng Hưng, Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Nhà thơ Ý Nhi

– Cộng tác viên thường xuyên: Nhà thơ Bùi Hiền (Canada), Dịch giả-nhà văn Hiếu Tân, Hoạ sĩ Lý Trực Dũng, Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng (Canada), Dịch giả Phạm Nguyên Trường, Dịch giả Trần Ngọc Cư (Hoa Kỳ).

HỘI ĐỒNG GIẢI VĂN VIỆT:

– Chủ tịch: Nhà văn Nguyên Ngọc.

– Thường trực: Nhà thơ Hoàng Hưng.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Ban Vận động: vanvietgroup@gmail.com

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Comments are closed.