THÔNG BÁO CUỐI CÙNG VỀ VIỆC CHUẨN BỊ XÉT GIẢI THƯỞNG VĂN VIỆT LẦN HAI

Ban tổ chức Giải thưởng Văn Việt xin trân trọng thông báo tới bạn đọc Văn Việt: Giải Văn Việt lần 2 sắp bước vào kỳ xét giải với những thông tin được chốt lại sau đây.

I. Quy chế Giải:

1/ Diện tác phẩm xét giải: các tác phẩm đã đăng trên Văn Việt trong năm 2016 (kể cả những tác phẩm đăng lại từ nguồn khác).

2/ Các hạng mục Giải:

- Giải Văn (bao gồm các hình thức hư cấu và phi hư cấu như truyện dài, truyện ngắn, hồi ức, bút ký, kịch bản sân khấu điện ảnh, tản văn…)

- Giải Thơ (bao gồm thơ ngắn, trường ca, kịch thơ)

- Giải Nghiên cứu phê bình (bao gồm nghiên cứu, phê bình, biên khảo, chân dung văn học)

Mỗi bộ môn nói trên có thể có Giải Đặc biệt (dành cho tác giả có hai hoặc nhiều tác phẩm giá trị, được 4/5 thành viên Ban Xét Giải – BXG – bộ môn chọn và được Chủ tịch Hội đồng Giải Thưởng – HĐGT Văn Việt – chuẩn thuận), Giải Chính thức (được 4/5 thành viên BXG bộ môn chọn), Giải của Chủ tịch Hội đồng.

3/ Mỗi Giải sẽ nhận được Giấy Chứng nhận của Chủ tịch Hội đồng kèm theo số tiền tuợng trưng trị giá tương đương 2000 USD cho Giải Đặc biệt, 1000 USD cho Giải Chính thức, 500 USD cho Giải của Chủ tịch Hội đồng.

4/ Giải sẽ được trao vào dịp kỷ niệm 3 năm thành lập Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (3/3/2017) tại Hà Nội hoặc Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh).

II. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG VĂN VIỆT LẦN HAI

Chủ tịch Hội đồng: Nhà văn Nguyên Ngọc

BXG Văn: Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc (BTV Văn Việt), Nhà văn Đặng Văn Sinh (BTV Văn Việt), Nhà văn Nguyên Ngọc, Nhà văn Nguyễn Quang Thân, Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc (Hoa Kỳ)

BXG Thơ: Nhà thơ Ý Nhi (BTV Văn Việt), Nhà thơ Bùi Chát, Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, Nhà nghiên cứu phê bình Phạm Xuân Nguyên, Nhà thơ Thường Quán (Australia)

BXG Nghiên cứu phê bình: Nhà nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn Hoàng Dũng (BTV Văn Việt), Nhà thơ Hoàng Hưng (BTV Văn Việt), Nhà nghiên cứu văn học Inrasara, Nhà nghiên cứu và giảng dạy văn học Chu Văn Sơn, Nhà nghiên cứu văn học Bùi Vĩnh Phúc (Hoa Kỳ)

Thường trực HĐ: Nhà thơ Hoàng Hưng

III. Quy trình xét Giải

1/ Đề cử Sơ khảo

- Với các thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam và các cộng tác viên của mạng Văn Việt: hạn cuối là 12 giờ đêm 2/1/2017 (giờ Việt Nam). Mỗi người được quyền đề cử một tác phẩm của từng thể loại.

- Với các thành viên Hội đồng GT: 12 giờ đêm 5/1 (giờ Việt Nam). Ngoài việc được đề cử một tác phẩm thuộc hai thể loại mà mình không trực tiếp làm Giám khảo, mỗi thành viên từng Ban Xét Giải được đề cử theo chỉ tiêu sau:

+ BXG Văn: BTV Truyện ngắn 3, BTV tiểu thuyết 2 và BTV phi hư cấu 1, các thành viên khác 1 (bất kỳ thể loại Văn nào): Cộng 9.

+ BXG Thơ: BTV 5, các thành viên khác 1: Cộng 9.

+ BXG NCPB: Mỗi BTV 3, các thành viên khác 1: Cộng 9.

- Địa chỉ nhận đề cử: nhavandoclap@gmail.com hoặc ndtm42@gmail.com

2/ Chung khảo:

- Từ 6/1/2017 đến 15/1/2017: Thường trực HĐGT phối hợp với đại diện BXG từng thể loại tổng hợp kết quả đề cử từ các CTV Văn Việt, các thành viên Ban Vận động VĐ ĐL, và các thành viên HĐGT để lên danh sách tác phẩm vào Chung khảo và gửi cho thành viên từng BXG.

- Từ 16/1/2017 đến 15/2/2017: các thành viên BXG đọc tác phẩm, trao đổi ý kiến.

- Từ 16/2/2017 đến 18/2/1017: bỏ phiếu chọn Giải Chính thức mỗi thể loại.

- Từ 19/2/2017 đến 22/2/2017: Chủ tịch HĐGT làm việc với Thường trực HĐGT để quyết định Giải Đặc biệt và Giải của Chủ tịch HĐGT.

IV. Quỹ Giải thưởng Văn Việt

Chỉ nhận đóng góp của cá nhân thành viên Ban Vận động VĐ ĐL, CTV và bạn đọc Văn Việt, không phân biệt trong/ ngoài nước. Tiền đóng góp cho Quỹ xin gửi về tài khoản sau và ghi rõ “Góp cho Giải thưởng Văn Việt”.

Chủ tài khoản: Hoàng Thị Ý Nhi

  -Số tài khoản: 0108452175

Ngân hàng Đông Á (DONGA BANK)

Comments are closed.