Dương cầm lạnh

Phú Quang phổ bài thơ Serenade 3 của Dương Tường

Trình bày: Thuỳ Dung & Dương Tường

Lời bài hát:

Chờ em đường
Dương cầm xanh chúm chím nụ
Dương cầm biếc chờ em đường
Dương cầm đêm ôi đêm lặng im sâu thẳm
Chờ em đường
Dương cầm trăng dậy thì nõn
Dương cầm phố
Chờ em đường
Dương cầm mưa giọt giọt lá buồn dạ khúc
Chờ em đường
Dương cầm khuya
Anh về lối dương cầm lạnh.

 

Serenade 3

Chờ em đường dương cầm xanh
dạy thì nõn dương cầm phố

Chờ em đường dương cầm sương
chúm chím nụ dương cầm biếc

Chờ em đường dương cầm xiêm
vằng vặc ngực dương cầm trinh

Chờ em đường dương cầm khuya
ôi cái im đêm thơm mọng

Chờ em đường dương cầm trăng
ứa nhuỵ lạch dương cầm xuân

Chờ em đường dương cầm mưa
giọt giọt lá buồn dạ khúc
xào xạc lòng tay khuya

anh về lối dương cầm lạnh

1973

Nguồn: Dương Tường, Mea culpa và những bài khác, NXB Hải Phòng, 2005

Comments are closed.